Recenzie v MusicWeb International

Vytvorené: 18/01/2019 - 07:43:19 Komentáre: 0 
Boli uverejnené veľmi pozitívne recenzie na naše CD v MusicWeb International. Autorom recenzií je Stephen Greenbank. Nicolaus Zmeskall - 15 String Quartets - RECENZIA EUGEN SUCHOŇ – Piano & ...

Inovácia nahrávacieho štúdia

Vytvorené: 07/05/2018 - 18:02:10 Komentáre: 0 
V priebehu rokov 2016 až 2018 prebehla v našom nahrávacom štúdiu významná inovácia. V snahe ešte viac zvýšiť kvalitu a vernosť zvuku pristúpili sme k obnove digitálneho systému, ktorý v súčasn ...

Nahrávka roka 2016

Vytvorené: 14/03/2017 - 09:19:20 Komentáre: 0 
Naša minuloročná nahrávka práve získala titul "Nahrávka roka 2016" v súťaži Radio_Head Awards v kategórii Klasická hudba. Koncerty pre husle a orchester - Milan Pala & SOSR LP verz ...

Ako prehrať DVD Audio na PC ?

Vytvorené: 24/03/2016 - 17:08:42 Komentáre: 0 
Kúpili ste si jeden z naších starších titulov, ktorého súčasťou je aj formát vo vyžšej kvalite s názvom DVD Audio? Tu je krátky návod akým spôsobom je možné prehrať tento formát na PC a to aj v ste ...

FLAC bezstrátový audio formát

Vytvorené: 19/12/2012 - 08:56:34 Komentáre: 0 
V našej snahe poskytnúť naším zákazníkom hudbu vo vysokej kvalite sme sa rozhodli pre použitie zvukového formátu FLAC. Viac o tomto formáte si môžete prečítať v slovenskom jazyku vo wikipédii, aleb ...

Digitálný predaj hudby

Vytvorené: 06/05/2014 - 19:16:03 Komentáre: 0 
Takmer všetky tituly v našom e-shope môžete kúpiť aj digitálne prostredníctvom mnohých svetových serverov s hudbou ako napríklad iTunes, Amazon, Juke, Mediamarkt a podobne. U každého titulu v ...

Krok do tmy

Vytvorené: 16/06/2014 - 13:38:32 Komentáre: 0 
Dňa 10.6.2014 bola v Bratislave slávnostná premiéra nového kvalitného slovenského filmu režiséra Miloslava Luthera a názvom "Krok do tmy". Autori si vybrali pre tento film hudbu z nášho CD "CELLOMA ...

Vernostný bodový program

Vytvorené: 23/09/2013 - 21:54:01 Komentáre: 0 
Vážení zákazníci, aby bolo nakupovanie v našom e-shope pre Vás ešte výhodnejšie, spustili sme pre registrovaných zákazníkov vernostný bodový program.   Pri nákupe získavate vernostné body. ...

BRAVO Milan Paľa

Vytvorené: 08/07/2012 - 22:32:56 Komentáre: 1 
Česká televízia natočila polhodinový film o Milanovi Paľovi. Môžete si ho pozrieť v archíve českej televízie tu: BRAVO!: Milan Paľa ...

International Record Rewiew

Vytvorené: 30/04/2013 - 09:55:14 Komentáre: 0 
Niektoré naše tituly sa dostaly na stránky medzinárodného prestížneho časopisu "International Record Rewiew". Sme radi, že sa naša hudba dostáva aj do medzinárodného povedomia. Je to dôsledok dlhod ...

Reklamačný poriadok

a) Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu u predávajúceho na zakúpený tovar zaslaním na adresu PAVLÍK RECORDS, alebo v elektronickej podobe na adresu pavlikrecords@pavlikrecords.sk. Predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci právo zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku uplatnil a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci po predávajúcim požaduje, a to najmä elektronickou formou. V závislosti na tom, či predávajúci reklamácii vyhovel, alebo nie, vydá buď predávajúci kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie (V rípade zamietnutia reklamácie vydá predávajúci písomné odôvodnenie takéhoto rozhodnutia). Na prípady a podrobnosti, týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákona v platnom znení a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, prípadne právne predpisy upravujúce túto problematiku v budúcnosti vydané.

b) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar nemá vady a že predávaný tovar je v čase jeho prevzatia kupujúcim v zhode s uzavretou kúpnou zmluvou. Zhodou s kúpnou zmluvou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré požaduje zmluva alebo ktoré sú popisované výrobcom či predávajúcim, alebo ktoré sú pre vec takého druhu obvyklé, zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je k tomu zodpovedajúcim množstvom, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa. V prípade, keď je tovar pri prevzatí kupujúcim v rozpore s kúpnou zmluvou, zaväzuje sa predávajúci tovar bezodkladne uviesť do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Kupujúci má právo urobiť v takom prípade rozhodnutie, či bude požadovať výmenu veci za bezchybnú či bude trvať na oprave veci. Ak výmenu nemožno vykonať, môže kupujúci buď uplatňovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. Tieto práva kupujúci nemá, ak pred prevzatím veci od predávajúceho o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo ho sám spôsobil. Ak sa rozpor s kúpnou zmluvou prejaví počas 6-tich mesiacov odo dňa prevzatia veci od predávajúceho, bude sa mať za to, že rozpor existoval už pri prevzatí veci kupujúcim od predávajúceho. Podrobnosti, ktoré upravujú práva kupujúceho v priebehu reklamačného konania, stanovuje príslušné ustanovenia Občianskeho zákona a zákona na ochranu spotrebiteľa v platnom znení, najmä v ustanovení § 616 až 627 Občianskeho zákona v platnom znení.

c) Pri obdržaní odlišného tovaru z dôvodu chybného zadania objednávky predávajúcim má kupujúci právo na výmenu za správny tovar bez účtovania poštových poplatkov, a to iba v prípade, že nebude porušený ochranný obal * u audio, audiovizuálných a dátových nosičov, najmä CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PS2, PS3 a ďalších typu nosičov v ponuke predávajúceho. Ak dôjde zo strany kupujúceho k omylu pri objednaní, nedochádza pri reklamácii k finančnému vyrovnaniu, ale len k výmene tovaru za iné a to v rovnakej alebo vyššej hodnote, pokiaľ však nebol porušený ochranný obal * tovaru.

* niektoré tituly CD / MC / VHS / DVD nie sú dodávateľom balené do ochrannej fólie

d) Uznaná nebude reklamácia tovaru, u ktorého došlo k vadám a poškodeniu následkom nesprávneho používania, nekvalitnej prehrávacej mechaniky alebo neboli dodržané stanovené parametre počítača pre inštaláciu a používanie PC CD-ROM a PC DVD-ROM.

Music Shop | Výroba CD | Nahrávacie štúdio © 2019
Powered by OpenShop (based on OpenCart)