Ochrana osobných údajov

Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, musíme si uložiť Vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Firma PAVLÍK RECORDS sa zaväzuje neposkytnúť osobne údaje tretím osobám a využívať ich len pre internú potrebu.

Predávajúci (Rostislav Pavlík – PAVLÍK RECORDS) nakladá s osobnými údajmi kupujúceho v súlade so zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a patrí Vám ochrana práv podľa § § 11, 21 zák. č 101/2000 Sb. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek písomne ​​odvolať na našej adrese. A ďalej máte právo aj na prístup k údajom, požiadať o ich opravu, doplnenie, zablokovanie alebo zlikvidovanie.

Kupujúci vyplnením registračného formulára, objednávacieho lístku, žiadostí o katalóg, pri objednávke tovaru alebo katalógu telefónom, e-mailom, prostredníctvom www.pavlikrecords.sk, SMS správy a faxom súhlasí so zaradením svojich vyplnených osobných údajov do databázy PAVLÍK RECORDS (Ďalej len "Spoločnosť"), ako správca a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Spoločnosti, tj ponúkanie tovarov a služieb, vrátane zasielania obchodných oznámení a informácií týkajúcich sa objednávok, prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č 480/2004 Sb. Zároveň kupujúci súhlasí s poskytnutím údajov obchodným a marketingovým partnerom spoločnosti, s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie informácie.

Predávajúci po dobu udeleného súhlasu so zasielaním obchodných oznámení kupujúcemu, bude kupujúcemu zasielať verejné e-maily z domény www.pavlikrecords.sk.

Predávajúci zhromažďuje poskytnuté osobné dáta (meno, priezvisko, adresu, telefón, email, rok narodenia). Kupujúci môže poskytnuté údaje kedykoľvek zmeniť vo svojom profile po prihlásení.